|آرشیو خبرها

ایراد اصلی اجرای سهام عدالت چه بود؟
مهر گزارش می‌دهد

ایراد اصلی اجرای سهام عدالت چه بود؟

اردیبهشت 16, 1399

به گزارش خبرنگار مهر، از ارائه سهام عدالت با هدف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور مالکیت مردم بر اموال دولتی، حدود ۱۴ سال می‌گذرد. با وجود اینکه […]